Wouwse TennisVereniging

Waterstraat 5, 4724 BG Wouw

 

www.wtv-wouw.nl
secretariaat@wtv-wouw.nl
0165 – 30 19 90

 

Tennistrainers:
– Bart van Nassau (Tel: 06 – 54 29 20 00)
– Jan Leeuwenhaag